Revitalizace zámeckého parku Kostelní Bříza

Revitalizace zámeckého parku Kostelní Bříza

- V rámci revitalizace byly odstraněny poškozené, neperspektivní a jinak rizikové stromy, potřebné stromy byly ošetřeny, celý park byl vyčištěn (došlo k odstranění listí, vytrvalých plevelných bylin a náletových dřevin). Na závěr proběhla dosadba dřevin, přičemž významným prvkem bylo navrácení vzácné dřeviny sekvojovce obrovského, dále vybudování jednoduchých štěrkových cest a osázení zelených ploch.

Celkové výdaje: 1 158 033,--Kč
Realizace: zahájení 1.8.2009, ukončení 31.10.2009
Poskytovatel dotace: strukturální fondy Evropské unie a Státní fond životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí
Poskytnuta dotace: 1 062 000,-Kč

Registrační list akce ze dne: 14.05.2009

Odkazy na další stránky:

http://www.opzp.cz/
http://www.sfzp.cz/
http://www.mzp.cz
/

Revitalizace zámeckého parku Kostelní Bříza
Revitalizace zámeckého parku Kostelní Bříza
Revitalizace zámeckého parku Kostelní Bříza
Revitalizace zámeckého parku Kostelní Bříza
Revitalizace zámeckého parku Kostelní Bříza
Revitalizace zámeckého parku Kostelní Bříza
30.3.2011