Parkoviště v Kostelní Bříze

Název projektu: Kostelní Bříza – parkovací stání na ppč. 197/5

Bylo vybudováno 23 parkovacích míst, z toho 2 místa pro imobilní, včetně příjezdové komunikace na ppč. 197/5.
Nová parkovací místa slouží především v letních měsících široké veřejnosti, ale i výstavám chovatelů na vedleší parcele č. 190/1.
Celkové náklady: 1 211 206,44Kč
Realizace: zahájení 06/2010, ukončení 08/2010
Poskytovatel dotace:  Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpora obnovy venkova, Dotační titul č. 1 Podpora vítězů vesnice roku 2009
Poskytnuta dotace: 968 000,-Kč

Parkoviště v Kostelní Bříze
Parkoviště v Kostelní Bříze
11.4.2011