ZIMNÍ ÚDRŽBA komunikací

ZIMNÍ ÚDRŽBA komunikací

Pohotovostní telefonní čísla:

Vedoucí MH: 604 731 791 (p. Smíšek)

Vedoucí směny: sudý týden: 603 564 818 (p. Werner)
                            lichý týden: 604 446 395 (p. Katzer)

Přečíst »11.1.2019  

Aktuální informace o běžeckých stopách

Aktuální informace o běžeckých stopách

Aktuální informace o běžeckých stopách získáte na www.skibrezova.cz

Další informace naleznete na http://gis.kr-karlovarsky.cz/KLM/flex/

Přečíst »11.1.2019  

Je zajištěna nová dovozová služba pro seniory

Je zajištěna nová dovozová služba pro seniory

Senioři nad 65 let věku a držitelé průkazu ZTP, ZTP/P, kteří nemají možnost vlastní dopravy, budou moci od nového roku využít dovozovou službu za účelem dopravy zejména k vyřízení úředních záležitostí či k lékaři na Březové nebo v Sokolově. Službu bude zajišťovat radnice pro březovské občany ve vymezeném čase dle provozního řádu, jehož znění přinášíme na jiném místě tohoto vydání. Bližší informace lze získat a objednávky provádět na telefonním čísle 352 633 516, mobilním telefonním čísle 725 093 073 (Městský úřad Březová, p. Fialová), popř. elektronicky na e-mailové adrese fialova@ mu-brezova.cz.

CENÍK Dovozové služby města Březová

Dovozové místo Cena

Březová 20 Kč

Březová - Sokolov jednosměrná cesta 30 Kč

Březová - Sokolov obousměrná cesta 50 Kč

Čekací doba 10 Kč/hod.

Přečíst »11.1.2019  

Cena vody po pěti letech poroste. Jen o inflaci

Cena vody po pěti letech poroste. Jen o inflaci

Jak už to bývá, závěr roku někdy přináší i ne zcela pozitivní zprávy. Tou je letos fakt, že po pěti letech stagnace zřejmě dojde od příštího roku opět k mírnému navýšení ceny vody. Podle dosavadních výsledků projednávání ceny v příslušných orgánech je na obzoru mírný nárůst, byť minimální, a to o výši předpokládané inflace, tedy v průměru o 2,4 %. Po několika letech  maximálního utlumování dopadů nárůstu vstupů na spotřebitele se již jeví jako nezbytné další opětovný nárůst nákladů do ceny částečně promítnout. Každoroční průběh schvalování ceny vody pro následující rok je proces složitý. Vždy před samotným schvalováním cen vodného a stočného se setkají zástupci provozovatele a zástupci majitelů vodohospodářského majetku. Majitele na těchto jednáních zastupují představitelé měst Sokolov, Březová a Loket a projednávají se konkrétní jednotlivosti týkající se cen, aby byl následně dostatečný časový prostor tyto záležitosti projednat a schválit ve všech orgánech. Následně je záležitost předmětem jednání výkonného výboru majitele vodohospodářských zařízení, tedy společnosti Sokolovská vodárenská, s.r.o., jejímiž společníky jsou obce, které do společnosti vložily svůj vodohospodářský majetek ke společnému provozování.

Posléze se cenový návrh předkládá ke schválení valné hromadě společnosti, a to po předchozím pověření a schválení zastupitelstvy všech dotčených měst a obcí. Tato valná hromada se uskuteční 14. prosince. Je pravdou, že cena vodného a stočného v našem regionu patří k těm mírně nadprůměrným, avšak je nutno připomenout, že zdejší vodárenské zařízení je velmi rozmanité a na provoz náročné, kdy je třeba čerpat vodu z nádrže Horka do různých vzdálených vodojemů, je třeba provozovat mnoho desítek čistíren odpadních vod, na jejichž provoz navíc doléhá stále se zpřísňující legislativa, a v neposlední řadě se investuje do celé řady nových vodovodů a vodárenských zařízení, což se také v ceně vody projevuje. V současné době opět dochází i k nárůstu ceny odebírané surové vody od Povodí Ohře, k nárůstu cen energií, je nutné řešit též mzdové náklady především u dělnických a technických profesí, které již celou řadu let nebyly navyšovány. Přesto bylo dohodnuto, že nárůst vodného a stočného pro rok 2019 bude jen v úrovni předpokládané inflace, což v konečném důsledku přestavuje cca 1,20 Kč za metr krychlový za vodné a 0,90 Kč za stočné. Se zbytkem navýšených nákladů se tedy bude muset vyrovnat ve svých nákladech provozovatel. Ještě připomeňme, že konečná účtovaná cena je u nás dvousložková, a proto se poněkud rozdílně navýšení projeví u různých typů odběratelů. Tzv. druhá složka za stálou platbu za fakturační vodoměr totiž vyjde při vyúčtování výhodněji u hromadných odběrů např. v bytových domech, kde se na jeden vodoměr pomyslně „složí“ několik odběratelů (domácností), než u odběrů např. v rodinném domě, kde za vodoměr platí jen jedna rodina.

Miroslav Bouda, starosta města

Přečíst »10.1.2019  

Informace k čipovým kartám

Informace k čipovým kartám

Z důvodu zlepšení podmínek pro vydání čipových karet, žádáme o vyplnění žádosti o vydání bezkontaktní čipové karty. K vyzvednutí čipové karty budete vyzváni, jakmile bude vaše žádost o vydání BČP zpracována.

Přečíst »8.1.2019  

Změny pro cestující v MHD Sokolov od 1. 1. 2019

Změny pro cestující v MHD Sokolov od 1. 1. 2019

Od 1.1.2019 bude společnost LIGNETA autobusy s.r.o. zajišťovat veřejnou autobusovou dopravu pro město Sokolov. Stávající čipové karty nelze použít, o novou čipovou kartu si od 01.12.2018 můžete zažádat v informační kanceláři na Terminálu Sokolov. Nová karta je přenosná, poplatek za vydání nové čipové karty činí 100,- Kč. Platnost nové čipové karty je 3 roky. Pokud máte na stávající kartě nahrán časový lístek, tak po předložení dokladu o zakoupení Vám bude časový lístek nahrán na novou kartu. Novou čipovou kartu LIGNETA můžete použít na jakémkoliv i meziměstském spoji společnosti LIGNETA. Vaší současnou čipovou kartu můžete nadále využít na linkách společnosti Autobusy Karlovy Vary ,a.s..

Stávající systém odbavení i způsoby platby včetně ceny jízdného zůstane zachován.

Přečíst »23.10.2018  

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V OBCI KAMENICE!!!

Přečíst »27.6.2018  

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V OBCI TISOVÁ!!!

Přečíst »27.6.2018  

LETNÍ ODSTÁVKA TEPLÉ VODY!!!

LETNÍ ODSTÁVKA TEPLÉ VODY!!!

Informujeme občany, že LETNÍ ODSTÁVKA teplé vody bude v termínu 16. 7. – 20. 7. 2018.

Přečíst »20.6.2018  

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY VE MĚSTĚ BŘEZOVÁ!!!

Přečíst »19.6.2018