UPOZORNĚNÍ!!!

Upozorňujeme na povinnosti zaplacení poplatku za domovní odpad za rok 2016. Splatnost poplatku byla 30. 6. 2016.

Po 1. 1. 2017 bude na plátce, který poplatek neuhradí vydán platební výměr a dluh bude vymáhán soudně.

Lenka  F i a l o v á

referent HSO

 

Městský úřad

nám. Míru čp. 230

357 61 Březová

tel. 352 633 516

fax. 352 661 249

mobil. 725 093 073

email: fialova@mu-brezova.cz

web: www.mu-brezova.cz

Přečíst »18.8.2016  

Volby do zastupitelstva kraje se blíží

Informace o počtu a sídle volebních okrsků.
Stanovení počtu členů okrskových volebních komisí.

Přečíst »2.8.2016  

Palírna ovoce Březová v.o.s. zahajuje opět provoz

Palírna ovoce Březová v.o.s. zahajuje opět provoz

Palírna ovoce Březová v.o.s. zahajuje opět provoz od 1. září 2016.

Přečíst »1.8.2016  

Pravidla pro poskytování příspěvku nově narozeným dětem

Pravidla pro poskytování příspěvku nově narozeným dětem

Rada města schválila pravidla pro poskytování příspěvku nově narozeným dětem Města Březová a integrovaných obcí. 

Přečíst »17.5.2016  

Cestování s dětmi do zahraničí

Cestování s dětmi do zahraničí - užitečné informace.

Přečíst »10.5.2016  

Kotlíková dotace

Sáhněte si na "Kotlíkovou dotaci".

Přečíst »14.4.2016  

Humanitární sbírka

Humanitární sbírka

Město Březová ve spolupráci s Českým červeným křížem pořádá pro sociální družstvo DIAKONII BROUMOV humanitární sbírku, která se uskuteční ve dnech 24. – 27. 2. 2016 v 9 – 12 hodin a 14 – 17hodin (v sobotu pouze v 9 – 12 hodin) v malém sále MFC – hlavní vchod Kulturního domu.

Můžete přinést:

ošacení, lůžkoviny, domácí potřeby, deky, polštáře, obuv, hračky, knihy.

Vše řádně zabalte do igelitových pytlů či krabic

Věci které nemůžeme vzít do sbírky: matrace, koberce, elektrické spotřebiče, vlhký textil.

Přečíst »23.2.2016  

Údržba běžkařských tras SKI Březová

Město Březová získalo v listopadu 2015 peněžní dar ve výši 30 000,- Kč za účelem úpravy Běžkařských tras SKI Březová.

Přečíst »4.1.2016  

Prohlídka prostor Multifunkčního centra Březová

Prohlídka prostor Multifunkčního centra Březová

Město Březová a Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, Vás zvou 11. 12. 2015 od 15:00 hodin k prohlídce prostor multifunkčního centra.

Přečíst »24.11.2015  

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA o bylinkách a mastičkách

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA o bylinkách a mastičkách

Dne 25. 11. 2015 se v malém sále nově zrekonstruovaného Multifunkčního centra Březová uskuteční ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka. Přednášet bude bylinkář Karel Štenbaur, bývalý spolupracovník bylinkáře Pavla Váni. Tužku, papír na poznámky a dobrou náladu s sebou. Vstupné je zdarma.

Přečíst »20.11.2015