Výroční zpráva za rok 2017 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za r.2017 o činnosti MěÚ v oblasti poskytování informací podle zák.č.106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)

Přečíst »12.2.2018  

Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

V roce 2016 byly doručeny MěÚ Březová tři písemné žádosti o podání informace dle zák.č.106/1999 Sb.

Jednalo se o zaslání investičního plánu města na rok 2016, poskytli jsme informace o výši vyplacených odměn starostovi a jednomu zastupiteli města. Žadatel nebyl s naší odpovědí spokojení, proto si podal stížnost ke Krajskému úřadu Karlovy VAry, který nám nařídil odměny starosty a zastupistele specifikovat dle jednotlivých měsíců.

Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanůvm v mezích uvedeného zákona. 

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »13.2.2017  

Výroční zpráva za rok 2015 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

V roce 2015 byly doručeny MěÚ Březová tři písemné žádosti o podání informace dle zák.č.106/1999 Sb.
Jednalo se o zaslání investičního plánu města pro rok 2015, poskytli jsme informace o využívání veřejného osvětlení ve městě a integrovných obcích a v poslední odpovědi jsme se vyjadřovali k právnímu informačnímu systému CODEXIS.

Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanů v mezích uvedeného zákona. 

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »26.2.2016  

Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

V roce 2014 byly doručeny MěÚ Březová 2 písemné žádosti o podání informace dle zák.č.106/1999 Sb.

Jednalo se o zaslání investičního plánu města pro rok 2014 a poskytli jsme informace o výších ostatních neinvestičních výdajů základní a mateřských škol v letech 2013,2012,2011 a 2010.

Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »10.9.2015  

Výroční zpráva za rok 2013 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

V roce 2013 byly doručeny MěÚ Březová 2 písemné žádosti o podání informace dle zák.č.106/1999 Sb.

Jednalo se o zaslání investičního plánu města pro rok 2013 a poskytli jsme informace o subjektech, které pro naše město zajišťují služby v oblasti nakládání s odpadem a péči o kmunikace a veřejnou zeleň.

Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »10.9.2015  

Výroční zpráva za rok 2012 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

V roce 2012 bylo doručeno MěU Březová 7 písemných žádostí o podání informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Jednalo se o zaslání investičního plánu města pro rok 2012, dále plán investic s řešením bezbariérovosti v r. 2012, vyplnění dotazníku k veřejným zakázkám a dotazníku k diplomové práci na téma dotace. Dále jsme poskytovali údaje o spotřebě el. energie pro město, sdělili jsme cenu za vydávání březovského zpravodaje a poskytli jsme informace k přesnému názvu našeho úřadu a dalších úřadů místně příslušných.

Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »25.2.2013  

Výroční zpráva za rok 2011 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

V roce 2011 byla doručena MěÚ Březová 1 písemná žádost o podání informace dle zák.č. 106/1999 Sb. Jednalo se o zaslání investičního plánu města pro rok 2011. Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona. 

Přečíst »14.3.2012  

Výroční zpráva za rok 2010 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

Jednalo se o dotaz, zda v určitém termínu proběhlo na území našeho města a jeho částí místní referendum (neproběhlo).
Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »27.4.2011  

Výroční zpráva za rok 2009 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

Jednalo se o zaslání investičních plánů města pro rok 2010. Žádost však nemohla být vyřízena, jelikož nebyl schválen rozpočet měst (bude vyřízena během měsíce března 2010).
Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »26.4.2011  

Výroční zpráva za rok 2008 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

V roce 2008 byla doručena MěÚ Březová 1 písemná žádost o podání informace dle zák.č.106/1999 Sb.
Jednalo se o zaslání investičních plánů města pro rok 2009. Žádost však nemohla být vyřízena, jelikož nebyl schválen rozpočet města (bude vyřízena během měsíce dubna 2009).
Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »25.4.2011