Výroční zpráva za rok 2007 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

Jednalo se o zaslání kopií všech dokumentů, na jejichž základě byly prodány pozemky a budovy bývalého areálu kasáren v Tisové.
Během roku pracovníci MěÚ poskytovali pouze ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »24.4.2011  

Výroční zpráva za rok 2006 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 § 18 předkládám zprávu o činnosti MěÚ Březová v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.
V roce 2006 nebyly doručeny MěÚ Březová žádné písemné žádostí o podání informací. Během roku pracovníci MěÚ poskytovali pouze ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »23.4.2011  

Výroční zpráva za rok 2005 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 § 18 předkládám zprávu o činnosti MěÚ Březová v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.
V roce 2005 nebyly doručeny MěÚ Březová žádné písemné žádostí o podání informací. Během roku pracovníci MěÚ poskytovali pouze ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »22.4.2011  

Výroční zpráva za rok 2004 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 § 18 předkládám zprávu o činnosti MěÚ Březová v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.
V roce 2004 nebyly doručeny MěÚ Březová žádné písemné žádostí o podání informací. Během roku pracovníci MěÚ poskytovali pouze ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ 

Přečíst »21.4.2011  

Výroční zpráva za rok 2003 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č.106/1999 § 18 předkládám zprávu o činnosti MěÚ Březová v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.
V roce 2003 nebyly doručeny MěÚ Březová žádné písemné žádostí o podání informací. Během roku pracovníci MěÚ poskytovali pouze ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »20.4.2011