Z historie Kamenice

Kolonizační vesnice Kamenice (německy Steinbach) patří k nejstarším kolonizačním osadám v naší oblasti. Dle profesora Profouse se poprvé objevuje její jméno v písemných pramenech již v roce 1238, kdy se připomíná jakýsi Counradus de Steinbach. Jako Steinpach je osad zaznamenána v roce 1368, k roku 1477 je doložen tvar Stampach. Počeštěny název Štampach se objevoval již dávno, ale úředně byl stanoven až v roce 1923. Po válce němčině (kamenitý potok), a proto bylo jméno vesnice změněno na Kamenici.
 

Přečíst »23.4.2011