Ohlédnutí za konáním Turnaje v nohejbale trojic

Ohlédnutí za konáním Turnaje v nohejbale trojic

Dne 18.6.2011 se za podpory sportovní komise města Březová a F.C. Rafani Rudolec uskutečnil nohejbalový turnaj trojic o Rudolecký sud. Hrálo se na Rudoleckém hřišti za účasti pěti týmů. Počasí nám přálo a o nádherné nohejbalové akce nebyla nouze. Jasným vítězem bez ztráty bodu se stal tým z Březové ve složení J. Oncirk, P. Brláš a J. Krytinář. Na druhém místě se umístil tým ze Šabiny pod vedením M. Diosegiho. Třetí skončil tým Březováků ve složení Z. Hrnčířová,R. Hrnčíř a M. Bartoň. Čtvrtý skončil další Březovský tým ve složení P. Suchý,M. Souček a P. Sinkule a poslední bez jediného bodu skončil narychlo vybraný tým z Rudolce, který měl v tomto složení premiéru, s hráči M. Mrázkem,V. Hazukou a T. Slobodou. Nejlepším hráčem byla vyhlášena Z. Hrnčířová. Poděkování patří také paní hostinské Blance Brabcové, která se o nás starala a nenechala nás na suchu. 

Přečíst »27.6.2011  

Stavba Rudolecké hospodářské budovy zahájena

Stavba Rudolecké hospodářské budovy zahájena

V Rudolci byla zahájena výstavba tzv. hospodářské budovy. Zároveň byla upravena další část veřejného prostranství, kde se v budoucnu uvažuje o stavbě tzv. Rudolecké stodoly.

 

Přečíst »16.5.2011  

Fotografie z Rudolce

Fotografie z Rudolce

Archivní fotky MěÚ Březová.

Přečíst »16.5.2011  

Z historie Rudolce

Kolonizační osada Rudolec, německy Ruditzgrün, uchovává ve svém názvu jméno zakladatele. To bylo nejspíše staroněmeckou obdobou jména Rudolf, neboť nejstarší pojmenování osady z roku 1370 znějí Rudoltzgrün a Rudolfsgrün. Celá staletí tvořily Rudolec jednotlivé selské dvorce, rozptýlené po údolí mezi vrchy Letná (600,4 m) a U Kaple (659,3 m). Ve vsi a jejím okolí vyvěraly četné prameny a byla tu řada malých rybníčků. Dnešní silnice procházející vesnicí byla postavena až v letech 1926 – 1930, zatímco starší silnice na Kostelní Břízu, která vede nad Rudolcem, byla vybudována už v letech 1900 – 1902.

Přečíst »23.4.2011