VIII. ročník turistického pochodu BŘEZOVSKÁ SENIORSKÁ DESÍTKA

VIII. ročník turistického pochodu BŘEZOVSKÁ SENIORSKÁ DESÍTKA

V sobotu 17. května se uskutečnil ve spolupráci města Březová a Slaměnky Sokolov, klub důchodců již osmý ročník „Březovské seniorské desítky“. Na trasu pochodu dlouhého 11 kilometrů vyrazila padesátka mladíků většinou ve věku kolem sedmdesáti let.
I tentokrát se podařilo najít zcela novou a zajímavou trasu Slavkovským lesem v okolí Březové.
Pochod, který začínal v Kamenici, zahájil starosta Březové pan Miroslav Bouda.
První kroky turistů směřovaly na vyhlídku u kamenické kapličky. Tady bylo společné foto a hlavně krásné výhledy na panorama Krušných hor a do Sokolovské pánve, prohlídka interiéru kaple sv. Máří Magdalény, pár slov o historii Kamenice a celá skupina pokračovala kolem bývalé kamenické školy a pomníku obětem válek na nejvyšší místo trasy  „V Kamenitém“ dosahující výšky 777 metrů . Při krátkém zastavení si všichni prohlédli zbytky základů již dávno neexistující lovecké chaty Nosticů, zbořena někdy v roce 1942, a velmi skrovné pozůstatky také již zřícené dřevěné věže trigonometrického bodu.
Kroky turistů pak směřovaly k další zastávce, kterou byla Libavská vyhlídka. V závěru této etapy čekal na všechny poněkud obtížnější terén v podobě malého mokřádku kolem dvou stužek a krátké dosti strmé stoupání k vyhlídce. Odměnou pak byl krásný pohled do údolí Libavy do míst bývalé osady Bystřina a na nejvyšší partie Slavkovského lesa s jeho nejvyšším vrcholem Lesný, dosahujícím výšky 982,5 metru nad mořem. A pak již  po pohodlné lesní cestě do Kostelní Břízy, kde byl i čas na sklenici dobrého piva, kávu a i nějaké sousto na posilnění do druhé poloviny pochodu.
Krátké zastavení u ruin zámku v Kostelní Bříze a pak nádhernou alejí statných javorů po staré historické cestě do Arnoltova na Velkou Halič. Kratičké zastávky, povídání o dochovaných pověstech, obdivování mohutných a krásných stromů a na Velké Haliči krásné výhledy na Chlum Svaté Máří s jeho poutním kostelem.
Z Velké Haliče se šlo po nově vybudované komunikaci a pak po zelené značce do cíle cesty do Rudolce.
V Rudolci turisty očekávala parta místních nadšenců v čele s panem Josefem Gajdošem.
Pověděli co všechno v obci dělají, ukázali hřiště, hospůdku, posezení, vyčištěnou rokli s posezením a pozvali k zapálenému krbu a občerstvení.
Velmi příjemným oživením letošního ročníku byly vstupy pan inženýra Šubrta, rodáka z Kostelní Břízy, který celý svůj profesní život věnoval lesům a zvěři Slavkovského lesa.
V půl čtvrté přijel objednaný autobus a vydařený den turistiky končil.
Při vystupování na zastávkách v Březové a Sokolově AHOJ, ať nám kolena nevržou a na shledanou na IX. ročníku pochodu v roce 2015.

Josef Herda

XXI. Setkání měst a obcí s názvem Březová - Brezová

XXI. Setkání měst a obcí s názvem Březová - Brezová

Ve dnech 26.7. – 29.7. 2013 se uskutečnilo tradiční setkání Březových a to v Březové u Svitav. Již v ranních hodinách se v pátek dne 26.7.2013 vydaly dva zcela obsazené autobusy se zástupci, reprezentanty naší Březové. Výpravy se zúčastnili zástupci SDH, a to družstvo mužů a žen s příslušnými doprovody, dále Březová vyslala zástupce našeho fotbalu a zástupce volejbalu, kteří připravili dvě družstva a též zástupce nohejbalu, kteří připravili dvě družstva. Po dlouhé cestě k Březové u Svitav (dojeli mezi pátou a šestou hodinou odpolední) byla výprava ubytována. Výpravu též doplnil starosta města a to v sobotu v brzkých ranních hodinách. Na tradiční nástup všech zúčastněných Březových, který se odehrál na místním sportovním areálu, nastoupili všichni zástupci Březových spolu s Brezovou pod Bradlom (Celkem se zúčastnilo devět Březových). Změnou a velkým překvapení bylo též netradiční pojetí české a slovenské hymny, které zazpíval místní velký pěvecký talent. Minutou ticha bylo vzpomenuto na zakladatele a nestora setkání pana Jana Přibyse.  Krátkou zdravicí zúčastněné pozdravili všichni starostové a již od devíti hodin byly zahájeny jednotlivé turnaje. Pro sportovce to bylo velmi obtížné, vzhledem k tomu, že panovala velká vedra, avšak všichni zúčastnění bojovali o co možná nejlepší umístění.
 Nyní k jednotlivým soutěžím:

Nejúspěšněji si počítali zástupci našich hasičů, kdy družstvo našich žen suverénním způsobem zvítězilo. Těsným rozdílem se naše družstvo hasičů mužů umístilo na druhém místě.

Březovské fotbalové družstvo se tentokrát umístilo na sedmém místě, kdy se projevila velká únava z opravdu velkého vedra a také tak trochu nezvládli zápasy „takticky“.  Přesto fotbalový tým bojoval s velkým nasazením. Výsledek byl proto i pro ně zklamáním.  Prostě se sportovní štěstí tentokrát od nich odklonilo.
Březovský volejbal opětovně nenechal nikoho na pochybách, že naši volejbalisté umí. První družstvo suverénně zvítězilo a druhé družstvo skončilo na krásném čtvrtém místě.
Zástupci nohejbalu narazili na dobře sehrané a vytrénované soupeře, a i přes velkou jejich snahu ve velkém vedru se umístili na spodních pozicích.
Celé setkání bylo prodchnuto tradičním přátelstvím. Při setkání zástupců obcí na místní radnici všichni potvrdili, že se jedná o setkání smysluplné. Při tomto setkání též měli možnost v krátkém rozhovoru přítomné informovat o tom, co se za rok v jejich obci, městečku událo jak v úrovni kultury, sportu, tak i případně rozvoje a pohovořit o svých „bolístkách“, které život na radnici přináší.  Zúčastnění se též dohodli na konání dalšího setkání Březových, které se uskutečnění v posledním červencovém víkendu 2014 v Březové u Zlína. Letošní ročních zle hodnotit velmi kladně, už jenom také proto, že se akce zúčastňuje ve stále větší míře mladší generace.  Velkým příslibem je také to, že nově zvolení zástupci obcí nadále do budoucna potvrzují velkou chuť a zájem tyto setkání pořádat, organizovat.  Tímto bych také chtěl poděkovat všem zúčastněným a reprezentantům, především však jednotlivým „vedoucím autobusů“ panu Suchému a Lukášovi za koordinaci celého výjezdu v neposlední řadě zastupitelstvu našeho města, které tuto společenskou akci opět podpořilo.

BOWLINGOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ (10. listopadu 2012)

BOWLINGOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ (10. listopadu 2012)

Město Březová s komisí sportu pořádá BOWLINGOVÝ TURNAJ JEDNOTLIVCŮ dne 10. listopadu 2012 od 9:00 hodin. Startovné je 100,- Kč. Ostatní informace viz. obrázek.

DISKO PÁRTY (20. října 2012)

DISKO PÁRTY (20. října 2012)

MFC Bowling pořádá dne 20. října 2012 od 21:00 hodin DISKO PÁRTY. Vstup zdarma.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vynikající úspěch březovských zápasníků

 Vydařený vstup do podzimní sezóny pro březovské zápasníky

Poslední prázdninový týden zahájili zápasníci letním soustředěním v areálu R.S.Komtesa v Bečově, kde v krásné přírodě Slavkovského lesa probíhala fyzická příprava zápasníků před náročnou podzimní částí zápasnické sezóny. Dvacet tři členů našeho zápasnického oddílu doplnilo 12 chlapců ze zápasnického oddílu TJ Sokol Plzeň.

Že soustředění splnilo svůj úkol, lze dokázat na jižproběhlých soutěžích v měsíci září, kterých se náš oddíl zúčastnil:

Přečíst »26.9.2012  

Rockotéka (21. září 2012)

Rockotéka (21. září 2012)

Zveme všechny na Rockotéku od 60. let až po současnost dne 21. září 2012. Akce se koná v Bowling centru Březová od 21:00 - 03:00. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Prázdninová disko párty

Prázdninová disko párty

Dne 31. srpna 2012 zveme všechny na "PRÁZDNINOVOU DISKO PÁRTY". Akce proběhne v MFC bowling od 21:00 - 03:00 hodin. Vstup zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Gril párty 27. července 2012 a 28. července 2012

Gril párty 27. července 2012 a 28. července 2012

Při příležitosti setkání Březových se v pátek 27. červnence 2012 od 20:00 do 01:00 a sobotu 28. července 2012 od 18:00 do 03:00 koná v bowling centru GRIL PÁRTY. Všichni jste srdečně zváni.

Ohlédnutí za nohejbalem dvojic na Kamenici

Ohlédnutí za nohejbalem dvojic na Kamenici

V sotobu 9. června 2012 se uskutečnil KAMENICKÝ TURNAJ dvojic v nohejbale. Zde si můžete prohlédnout fotky z akce.

Přečíst »11.6.2012 | Kamenice  

Domácí násilí

Domácí násilí

 Dalším velkým společenským problémem, kterým se žáci 7.-9.třídy spolu s Mgr.Bc. Hanou Procházkovou zabývali ve čtvrtek 10.května 2012, bylo domácí násilí. Pojem domácí násilí zahrnuje velkou oblast trestných činů, např. omezování osobní svobody, týrání svěřené osoby, ublížení na zdraví, znásilnění atd.