Investice do ZŠ Březová

Stručný popis projektu:

Projekt je realizován v rámci areálu ZŠ Březová jejím zřizovatelem, městem Březová.

Přečíst »7.5.2018  

Energetická úspora bytového domu čp. 120 v ul. Komenského

Energetická úspora bytového domu čp. 120 v ul. Komenského

V druhé polovině roku 2017 realizovalo město Březová dva projekty s názvem: "Snížení energetické náročnosti budovy Komenského 120 - Březová" a "Snížení energetické náročnosti budovy Komenského 121 - Březová".  

Přečíst »20.12.2017  

Dotace na propagaci a podporu cestovního ruchu

Město Březová získalo dvě dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, a to na propagaci a podporu cestovního ruchu.

Přečíst »13.7.2017  

Digitalizace městského kina

Digitalizace městského kina

Za finanční podpory Státního fondu kinematografie byla v květnu 2017 dokončena realizace projektu "Digitalizace v kina Březová".

Přečíst »22.6.2017  

Revitalizace veřejné zeleně města Březová II. etapa

Revitalizace veřejné zeleně města Březová II. etapa

Vzhledem k tomu, že v posledních letech došlo k vykácení většího množství přestárlých nebo poškozených stromů, podalo město Březová žádost o dotaci na revitalizaci veřejné zeleně.

Přečíst »5.6.2017  

Úprava běžeckých tras SKI Březová 2016-2017

Úprava běžeckých tras SKI Březová 2016-2017

Stejně tak jako v předešlém roce, získalo Město Březová učelově vymezenou dotaci z rozpočtu města Sokolov, a to na provedení terénních úprav jednotlivých běžeckých tras SKI Březová v trojúhelníku obcí Lobzy - Rovná - Kamenice.

Přečíst »10.4.2017  

Oprava komunikace a ploch před domy v ul. Sklářská

Město Březová má v úmyslu v rámci 1. výzva MAS Sokolovsko – IROP – Řešení dopravní infrastruktury požádat o dotaci na svůj projektový záměr: „Oprava komunikace a ploch před byt. domy č.p. 96, 97, 124, 125, 128, 129, 130“.

Přečíst »10.4.2017  

Dotace na věcné vybavení jednotky SDH

 Jako již poněkolikáté získalo  i v letošním roce město Březová dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotky SDH. Na základě neuspokojených požadavků z předcházejících let byla v roce 2016 poskytnuta dotace na vyváděcí vzduchové přístroje, novou motorovou pilu a nové pneumatiky požárních vozidel, a to v celkové výši 116 800,- Kč. Zajištění akceschopnosti jednotky SDH stojí nemalé peníze a proto je jakákoliv dotace na věcné vybavení vítána a peníze jsou využity dle pečlivého zvážení na opravdu potřebné věci. Poskytovatel dotace: Karlovarský kraj Výše dotace: 116 800,- Kč Využití dotace: pořízení věcného vybavení           

 

     
Přečíst »15.11.2016  

Třešňovka - II etapa

Třešňovka - II etapa

Na základě žádosti Města Březová schválila Správní rada Nadace ČEZ poskytnutí nadačního příspěvku na realizaci projektu "Revitalizace zeleně Třešňovka - II etapa".

Přečíst »6.11.2014  

Dotace na Občanské vybavení v oblasti vzdělávání

Na základě Výzvy č. 8 ze dne 15.1.2014, kterou vyhlásila MAS Sokolovsko o.p.s. se podařilo Základní škole Březová u Sokolova ve spolupráci s Městem Březová získat dotaci na nákup počítačového vybavení.

Přečíst »10.7.2014