Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR – I. etapa

Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR – I. etapa

 Projekt zahrnoval zjišťování map a následné vyhledávání v terénu pomocí navigace, vyznačení stezky, informační tabule u jednotlivých obcí a propagační kampaň. Součástí propagační kampaně připravované stezky buda publikace o zaniklých obcích na území Březové (Bystřina, Krásná Lípa, Ostrov, Paseka, Smrkovec, Studánka, Žitná), propagační leták naučné stezky, webové stránky, turistická mapa vycházkových okruhů a dalších atraktivit daného území a putovní výstava, která představila projekt široké veřejnosti.

Přečíst »30.3.2011  

Dětské hřiště na p.p.č. 516 (za bytovými domy v ul. Nám. Míru čp. 137-140 atd.)

Dětské hřiště na p.p.č. 516 (za bytovými domy v ul. Nám. Míru čp. 137-140 atd.)

Jedná se o hřiště pro děti ve věku 3-10 let, přičemž herní sestavy byly objednány na základě návrhů (obrázků) dětí z I. stupně ZŠ.

Celkové výdaje projektu: 350 000,--Kč

Přečíst »30.3.2011  

Rozšíření multifunkčního dětského hřiště na p.p.č. 15 (za základní školou)

Rozšíření multifunkčního dětského hřiště na p.p.č. 15 (za základní školou)

Jedná se o hřiště pro děti ve věku 3-10 let.

Celkové náklady: 381 318,--Kč

Přečíst »30.3.2011  

Rekonstrukce kulturního domu na Multifunkční centrum Březová - I. etapa

Rekonstrukce kulturního domu na Multifunkční centrum Březová - I. etapa

Multifunkční centrum Březová - I. etapa

– rekonstrukce restaurace, velkého sálu, společných prostor a přístupových komunikací, v suterénu objektu bylo vybudováno Bowling centrum Březová

Přečíst »30.3.2011  

Stavební úpravy komunikace na p.p.č. 223/1 v Černém Mlýně

Stavební úpravy komunikace na p.p.č. 223/1 v Černém Mlýně

Stavební úpravy komunikace na p.p.č. 223/1 v Černém Mlýně, v rámci kterých došlo k vybudování chodníků pro pěší v nebezpečném úseku této integrované oblasti Březové.

Celkové výdaje: 1 314 000,--Kč

Přečíst »30.3.2011  

Rekonstrukce centrální návsi a parkoviště v Rudolci u Březové

Rekonstrukce centrální návsi a parkoviště v Rudolci u Březové

Celkové náklady: 996 000,--Kč
Realizace: 08/2006-10/2006

Přečíst »30.3.2011  

Výstavba půdních bytů v ul. Komenského čp. 121, 122.

Výstavba půdních bytů v ul. Komenského čp. 121, 122.

V rámci projektu bylo vybudováno 12 bytových jednotek (4x 2+1, 4x 1+1 a 4x garsoniéra), 9 z nich představuje vstupní byty, které mohou být pronajímány pouze občanům splňujícím podmínky MMR a 3 bytové jednotky jsou běžné městské byty.

Přečíst »30.3.2011  

Výstavba 6-ti vstupních bytů v objektu domu s pečovatelskou službou

Výstavba 6-ti vstupních bytů v objektu domu s pečovatelskou službou

Celkové výdaje projektu činily 2 654 493,--Kč.

Přečíst »30.3.2011  

Stavební úpravy kapličky na p.p.č. 763/2 Kamenici u Březové

Stavební úpravy kapličky na p.p.č. 763/2 Kamenici u Březové

Stavební úpravy kapličky na p.p.č. 763/2 v Kamenici u Březové, při nichž došlo k obnovení zbořené barokní kaple.

Přečíst »30.3.2011  

Výstavba dětského hřiště na p.p.č. 15

Výstavba dětského hřiště na p.p.č. 15

Projekt byl rozdělen na dvě etapy:
I. etapa – realizace v roce 2006: byly provedeny terénní úpravy, zarovnání povrchu, instalace herních sestav
II. etapa – realizace v roce 2007: byla vybudována multifunkční sportovní plocha, komunikace pro pěší, aj.

Přečíst »30.3.2011