Společenský klub pro kulturně-sportovní využití

Společenský klub pro kulturně-sportovní využití

V rámci realizace projektu byl rozšířen sportovní areál Olympie Březová o společensko-kulturní zázemí (Klubovnu) s využitím pro sportovní i ostatní veřejnost.

Přečíst »30.3.2011  

Zateplení Základní školy Březová

Zateplení Základní školy Březová

Zateplení základní školy a rekonstrukce topného systému

Projekt zahrnoval zateplení konstrukcí obvodového zdiva, střechy, výměna výplní a rekonstrukce otopného systému. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 196,85 t/rok a k úspoře energie cca 1 311 Gj/rok.

Přečíst »30.3.2011  

Almanach

Almanach

Tento projekt je spolufinacován Evropskou unií a Karlovarským krajem.
Celkové náklady: 715 810,-- Kč
Poskytnutá dotace 644 220,-- Kč
SROP podopatření 4.1.2. Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty.
Smlouva o poskytnutí grantu ev. č. D 818/2005 ze dne 29.8.2005

Přečíst »30.3.2011