Výstavba 6-ti vstupních bytů v objektu domu s pečovatelskou službou

Výstavba 6-ti vstupních bytů v objektu domu s pečovatelskou službou

Celkové výdaje projektu činily 2 654 493,--Kč.

Přečíst »30.3.2011  

Stavební úpravy kapličky na p.p.č. 763/2 Kamenici u Březové

Stavební úpravy kapličky na p.p.č. 763/2 Kamenici u Březové

Stavební úpravy kapličky na p.p.č. 763/2 v Kamenici u Březové, při nichž došlo k obnovení zbořené barokní kaple.

Přečíst »30.3.2011  

Výstavba dětského hřiště na p.p.č. 15

Výstavba dětského hřiště na p.p.č. 15

Projekt byl rozdělen na dvě etapy:
I. etapa – realizace v roce 2006: byly provedeny terénní úpravy, zarovnání povrchu, instalace herních sestav
II. etapa – realizace v roce 2007: byla vybudována multifunkční sportovní plocha, komunikace pro pěší, aj.

Přečíst »30.3.2011  

Společenský klub pro kulturně-sportovní využití

Společenský klub pro kulturně-sportovní využití

V rámci realizace projektu byl rozšířen sportovní areál Olympie Březová o společensko-kulturní zázemí (Klubovnu) s využitím pro sportovní i ostatní veřejnost.

Přečíst »30.3.2011  

Zateplení Základní školy Březová

Zateplení Základní školy Březová

Zateplení základní školy a rekonstrukce topného systému

Projekt zahrnoval zateplení konstrukcí obvodového zdiva, střechy, výměna výplní a rekonstrukce otopného systému. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 196,85 t/rok a k úspoře energie cca 1 311 Gj/rok.

Přečíst »30.3.2011  

Almanach

Almanach

Tento projekt je spolufinacován Evropskou unií a Karlovarským krajem.
Celkové náklady: 715 810,-- Kč
Poskytnutá dotace 644 220,-- Kč
SROP podopatření 4.1.2. Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty.
Smlouva o poskytnutí grantu ev. č. D 818/2005 ze dne 29.8.2005

Přečíst »30.3.2011