Almanach

Almanach

Tento projekt je spolufinacován Evropskou unií a Karlovarským krajem.
Celkové náklady: 715 810,-- Kč
Poskytnutá dotace 644 220,-- Kč
SROP podopatření 4.1.2. Podpora místních a regionálních služeb cestovního ruchu v Karlovarském kraji pro veřejné subjekty.
Smlouva o poskytnutí grantu ev. č. D 818/2005 ze dne 29.8.2005

Přečíst »30.3.2011