E-podatelna

Elektronická podatelna Města BŘEZOVÁ
Vítáme Vás v elektronické podatelně Městského úřadu v Březové

Elektronické podání provádíte prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané elektronickým podpisem a odeslané na adresu

epodatelna@mu-brezova.cz

Elektronické podání je též možné na technickém nosiči dat (USB flash disk, CD/DVD). Nosič můžete doručit do podatelny MěÚ, Nám. Míru 230, 357 61 Březová, v době

PO, ST od 8:00 do 17:00 hod.
ÚT, ČT od 7:30 do 15:00 hod.
PÁ od 7:30 do 11.00 hod.

Požadavky na elektronická podání:
Pokud je přílohou elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem soubor, akceptujeme soubory ve formátech: TXT (prostý text), RTF (dokument v textovém standardu RTF), DOC (dokument MS Word), *.XLS (dokument MS Excel), *.PDF
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Příjem a zpracování elektronických podání:
Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod.
Pokud si odesílatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.
Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace vedena v listinné podobě.
Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

Elektronický podpis
E-podatelna je způsobilá přijímat elektronická podání, která odesilatel opatří elektronickým podpisem (je možno jej použít u kterékoliv varianty elektronického podání), založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (např. I.CA). Elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, podepsaná vlastnoručně.

Chcete-li se s problematikou elektronické komunikace a elektronického podpisu seznámit blíže, můžete tak učinit např. na http://www.micr.cz, http://www.ica.cz

 

23.4.2011