Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2017

V roce 2017 bylo MěÚ Březová doručeno 12  písemných stížnosti. 

Přečíst »12.2.2018  

Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2016

V roce 2016 byly MěÚ Březová doručeny dvě písemné stížnosti.

Jedna stížnost byla na novou trasu autobusů MHD (zrušena trasa ulicí Sklářská a nově trasa ulicí Havířská) a druhá stížnost byla podána na štěkot psů v nočních hodinách.

Obě stížnosti byly klasifikovanány jako neoprávněné. Privní stížnost, včetně odpovědění na ní, byla projednána na mimořádném jednání rady města a u druhé stížnosti bylo vyžádáno stanovisko právního zástupce města a strážníka Městská policie Sokolov.

Během roku bylo řešeno starostou a pracovníky MěÚ také několik desítek stížností ústních, s jejichž vyřízením byli stěžovatelé spokojeni při osobní návštěvě.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »13.2.2017  

Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2015

V roce 2015 byly MěÚ Březová doručeny tři písemné stížnosti. 
Jedna stížnost byla na špatné vyúčtování služeb v bytě města, druhá stížnost se týkala nevhodného umístění včelstev v části Kamenice a třetí stížnost obsahovala občansko-správní spor majitelů bytů.

Všechny tři stížnosti byly klasifikovány jako neoprávněné a bylo vyžádáno stanovisko právnho zástupce města.

Během roku bylo řešeno starostou a pracovníky MěÚ také několik desítek ústních stížností.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »26.2.2016  

Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2014

V roce 2014 byla MěÚ Březová doručena jedna písemná stížnost na nevhodné uskladnění hromady tlející trávy v obci Kamenici. Stížnost byla klasifikována jako oprávněná a po upozornění byla sjednána náprava.

Během roku bylo řešeno starostou a pracovníky MěÚ také několik desítek ústních stížností.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »10.9.2015  

Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2013

V roce 2013 nebyla MěÚ Březová doručena žádná písemná stížnost. Během roku bylo řešeno pouze několik desítek ústních stížností.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »10.9.2015  

Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2012

V roce 2012 bylo MěÚ Březová doručeno 5 písemných stížností. Jedna stížnost se týkala sousedských vztahů, další stížnost řešila problém s rozkopanou cestou před garážemi. V jedné ze stížností si majitel bytu stěžoval na neúměrný počet koček v bytě souseda, předposlední stížnost byla zaměřena na rušení nočního klidu v domě a poslední stížnost opět řešila sousedské vztahy v domě. Po důkladném prošetření byly 3 stížnosti hodnoceny jako neoprávněné a dvě jako oprávněné.

Během roku 2012 bylo řešeno několik desítek ústních stížností.

K vyřízení všech stížností jsou vyžadována stanoviska jednotlivých pracovníků MěU a ve složitých případech právního zástupce města.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »25.2.2013  

Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2011

V roce 2011 byla MěÚ Březová doručena 1 písemná stížnost, která nám byla doručena prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje. Předmětem stížnosti byl údajný nesprávný postup v rozhodnutí komise pro projednávání přestupků (údajné napadení občana Březové dvěma ženami v místním obchodě) a údajné slovní napadení jeho osoby úřednicí městského úřadu a občanů Březové. Po důkladném prošetření byla tato stížnost hodnocena jako neoprávněná. Během roku 2011 bylo řešeno několik desítek ústních stížností. K vyřízení všech stížností jsou vyžadována stanoviska jednotlivých pracovníků MěÚ a ve složitých případech právního zástupce města.

Přečíst »14.3.2012  

Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2010

V roce 2010 byly MěÚ Březová doručeny 2 písemné stížnosti.
Jedna stížnost se týkala parkování osobních automobilů před domem čp. 353 v ul. Hlavní. Tato stížnost byla klasifikována, jako oprávněná a byla vyřešena změnou dopravního značení. Druhá stížnost byla posuzována jako neoprávněná a jednalo se o stížnost na nečinnost pracovníků MěÚ. Stěžovateli však byla odpověď na jeho dotaz zaslána, což pracovník MěÚ dokázal předložením tzv. „doručenky“.
K vyřízení stížností jsou vyžadována stanoviska jednotlivých pracovníků MěÚ a ve složitých případech právního zástupce města.
Jana Kašparová
tajemnice MěÚ

 

Přečíst »26.4.2011  

Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2009

V roce 2009 byly MěÚ Březová doručeny 2 písemné stížnosti.
Jedna stížnost se týkala porušování dopravního značení v ulici Hlavní, ta byla předána k vyřízení Policii ČR – Obvodnímu oddělení Sokolov venkov. Druhá stížnost byla posuzována jako oprávněná a jednalo se o nesprávné využívání pronajatého pozemku.
K vyřízení jednotlivých stížností jsou vyžadována stanoviska jednotlivých pracovníků MěÚ, příslušných komisí a právního zástupce města.
Jana Kašparová
tajemnice MěÚ

Přečíst »25.4.2011  

Zpráva o vyřízených stížnostech v roce 2008

V roce 2008 byly MěÚ Březová doručeny 2 písemné stížnosti, které byly hodnoceny jako oprávněné.
Jedna stížnost se týkala nefunkčních plynových kamen v nájemním bytě města a druhou stížností byla řešena otázka znečišťování ovzduší spalováním odpadu v kamnech v části Kamenice.
Obě stížnosti byly vyřízeny ve stanoveném termínu

K vyřízení jednotlivých stížností jsou vyžadována stanoviska jednotlivých pracovníků MěÚ a právního zástupce města.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

Přečíst »24.4.2011