Termíny jednání ZM pro rok 2018

Zastupitelstvo města Březová v roce 2018 zasedá v těchto dnech:

29. ledna
26. února
26. března
23. dubna
28. května
25. června
24. září
29. října
listopadu - ustavující ZM
17. prosince

Jednání ZM se konají od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

27.1.2014