2. jednání ZM Březová dne 27. února 2017

USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27.2.2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přečíst »1.3.2017  

1. jednání ZM Březová dne 30. ledna 2017

USNESENÍ z 1. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.1.2017 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

Přečíst »31.1.2017  

10. jednání ZM Březová dne 19. prosince 2016

USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 19.12.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přečíst »20.12.2016  

9. jednání ZM Březová dne 28. listopadu 2016

USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.11.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

Přečíst »30.11.2016  

8. jednání ZM Březová dne 31. října 2016

USNESENÍ z 8. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 31.10.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

Přečíst »1.11.2016  

7. jednání ZM Březová dne 26. září 2016

USNESENÍ ze 7. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 26.9.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přečíst »27.9.2016  

6. jednání ZM Březová dne 27. června 2016

Usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 27. června 2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

Přečíst »8.7.2016  

5. jednání ZM Březová dne 30. května 2016

Usnesení ze 5. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 30.5.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ.

Přečíst »31.5.2016  

4. jednání ZM Březová dne 25. dubna 2016

Usnesení ze 4. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 25.4.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Přečíst »26.4.2016  

3. jednání ZM Březová dne 21. března 2016

Usnesení

z  3. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne 21.3.2016 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

Členové zastupitelstva

1.Volí: Návrhovou komisi ve složení: p.Strnadová, p.Boukal, Bc.Nikodém

2.Projednali:
2.1. Navržený program 3. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. Rozpočet města na rok 2016, pravidla rozpočtového procesu v roce 2016 a střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled) na roky 2017-2020
2.7. Různé: a) Dohoda o uznání a úhradě dluhu

3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů

4.Přijali tato usnesení:

Usnesení č.14/16
ZM schvaluje tento program 3. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. Rozpočet města na rok 2016, pravidla rozpočtového procesu v roce 2016 a střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled) na roky 2017-2020
8. Různé

Usnesení č.15/16
ZM schvaluje rozpočet na rok 2016 dle předloženého návrhu: příjmy 77.106.750 Kč, provozní výdeje 70.689.900 Kč, kapitálové výdaje 12.782.000 Kč, financování 6.365.150 Kč (splátky úvěrů 49.120.000 Kč, použití vlastních prostředků minulých let 55.485.150 Kč).
ZM schvaluje pravidla rozpočtového procesu v roce 2016.
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled) na roku 2017-2020.

Usnesení č.16/16
ZM schvaluje Dohodu o uznání a úhradě dluhu na částku 20.288,--Kč s p.P.J. Dlužná částka je za nájemné a služby poskytované s užíváním bytu za měsíce 5-10/2015. RM pověřuje starostu města podpisem příslušné Dohody.

Schválili:   
Miroslav Bouda, starosta města
Jan Jiříček, místostarosta města

Březové dne 22.3.2016

Zapsala: J.Kašparová  

Přečíst »22.3.2016