Kontrolní výbor ZM Březová

Předseda:
Lubomír Boukal

Tajemnice:
Musilová Libuše

Členové:
Ing. Radomír Pokluda
Dagmar Vytisková
Marie Kročáková

Šárka Klepáčková

31.3.2011