Termíny jednání RM na rok 2018

Rada města Březová v roce 2018 zasedá v těchto dnech:

15. ledna
12. února
12. března
9. dubna
14. května
11. června
10. září
15. října
12. listopadu
10. prosince

Jednání RM se konají od 15.00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ. 

1.1.2014