Komise Rady města Březová

Složení komisí Rady města Březová pro volební období 2014 - 2018

Komise sociální a zdravotní
předseda:

Dana Janurová
tajemnice:
 Lenka Fialová
členové:
Alena Hergethová, Marie Ohnesorgová, Jana Jurčíková, Eva Průchová, Vladimíra Szoltészová

Komise výstavby
předseda:
Ing. Jiří Mašek CSc.
tajemnice:
Sladká Anna
členové:
Bc. Jakub Fajt, Bc. Michal Pehanič, Miroslav Platl, František Schneider

Komise kulturní
předseda:
Mgr. Michal Bedeč
tajemnice:
Škubalová Šárka
členové:
Eva Runtová, Bc. Gabriela Sacherová, Mgr. Dana Kučerová, PeaDr. Radomíra Kršová, Michaela Bilopotocki Rohošková, Ing. Hanka Procházková, Miroslav Procházka, Jana Berková Pulko

Komise sportovní
předseda:
Pavel Suchý
tajemnice:
 Veronika Doudová
členové:
Petr Kortus, Pavel Peterka, Vladimír Hora, Lukáš Szolar, Jan Vokáč, Jiří Musil

Komise pro integrované obce
předseda:

Jiří Královec
tajemník:
Jaroslav Bělíček
členové:
Fülöpová Marie, MUDr. Lenka Fišerová, Ing. Jaroslav Schubert, Ivo Černohorský, Josef Gajdoš

Komise likvidační
předseda:
Jan Jiříček
tajemník: 
Martin Zubr
členové:
Mgr. Michal Bedeč, Jana Kašparová, Richard Werner

Komise škodní
členové:
Jana Kašparová, Martin Zubr, Bc. Jakub Fajt, Anna Sladká, Libuše Musilová

Redakční rada BZ
členové:
Miroslav Bouda, Jan Jiříček, Martin Zubr, Jana Kašparová, Michaela Knířová Chrástková

23.4.2011