Komise sociální a zdravotní RM Březová

Předseda:
Strnadová Jana

Tajemnice:
Lenka Fialová

Členové:
Janurová Dana
Hergethová Alena
Ohnesorgová Marie
Jurčíková Jana
 Průchová Eva
Szoltészová Vladimíra

31.3.2011