Komise sociální a zdravotní RM Březová

Předseda:
Janurová Dana

Tajemnice:
Lenka Fialová

Členové:
Hergethová Alena
Ohnesorgová Marie
Jurčíková Jana
 Průchová Eva
Szoltészová Vladimíra

31.3.2011