Komise výstavby RM Březová

Předseda:
Ing. Jiří Mašek CSc.

Tajemnice:
Sladká Anna

Členové:
Bc. Fajt Jakub
Bc. Michal Pehanič
Miroslav Platl
František Schneider

31.3.2011