Komise kulturní RM Březová

Předseda:
Mgr. Michal Bedeč

Tajemnice:
Škubalová Šárka

Členové:
Eva Runtová
Mgr. Dana Kučerová
Bc. Gabriela Sacherová
PeaDr. Radomíra Kršová
Michaela Bilopotocki Rohošková
Ing. Procházková Hanka
Miroslav Procházka
Jana Berková Pulko

31.3.2011