Komise sportovní RM Březová

 

Předseda: Pavel Suchý

Tajemnice: Veronika Doudová

Členové:

Jiří Musil

Jan Drenka
Tomáš Brandl
Pavel Peterka
Vladimír Hora
Jan Vokáč
Lukáš Szolar

31.3.2011