Komise pro integrované obce

Předseda:
Jiří Královec

Tajemnice:
 Jaroslav Bělíček

Členové:
Marie Fülöpová
MUDr. Lenka Fišerová
Ing. JaroslavSchubert
Ivo Černohorský
Josef Gajdoš

31.3.2011