Letecký modelář - nový kroužek

Letecký modelář - nový kroužek

Základní škola Březová, okres Sokolov připravuje od září 2015 otevření kroužku LETECKÝ MODELÁŘ

Přečíst »26.5.2015  

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

Ředitel Základní školy Březová, okres Sokolov na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předskolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 36 odst. 1 - 7, vyhlašuje zápis do 1. tříd na středu 21. 1. 2015 od 13.00 do 17.00.

Přečíst »14.1.2015  

Vážení rodiče a návštěvníci školy,

vzhledem k bezpečnosti Vašich dětí Vás žádáme, abyste všechny školní záležitosti řešili v době mimo vyučování a vždy po předcházející domluvě s pedagogy.

Přečíst »22.10.2014  

Školní akademie

Školní akademie

 

Základní škola Březová všechny srdečně zve na ŠKOLNÍ AKADEMII.

Přečíst »27.4.2014  

Šesťáci besedovali se starostou dne 21. listopadu 2013

Šesťáci besedovali se starostou dne 21. listopadu 2013

1. listopadu radnici navštívili žáci 6. třídy naší ZŠ, aby zde absolvovali již tradiční besedu se starostou města Miroslavem Boudou.
 

Přečíst »9.12.2013  

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy

Dne 23. 1. 2013 proběhl zápis do první třídy. V letošním roce jsme do zápisu zapojili i žáky naší školy. Děvčata fungovala v rolích hostesek, které se staraly o budoucí prvňáčky a jejich doprovod před zápisem i po zápisu. Ve škole se objevil maskot "medvídek", který navodil uvolněnou atmosféru. Ale i o rodiče bylo postaráno. V provizorní "kavárně" ve školním vestibulu jim škola nabídla malé občerstvení.

Přečíst »25.1.2013  

Děti mohly strávit volný den v Multifunkčním centru

Děti mohly strávit volný den v Multifunkčním centru

V rámci podzimních prázdnin bylo ve čtvrtek 25. 10. 2012 otevřeno multifunkční centrum pro žáky Základní školy Březová. Možnost takto netradičně prožít část volna využilo 40 dětí naší školy. V průběhu dopoledne žáci soutěžili v různých disciplínách. Je třeba ocenit velmi slušné chování všech sportujících.  Poděkování patří Městu Březová za zapůjčení multifunkčního centra. Těšíme se na další spolupráci.

Přečíst »30.10.2012  

Netradiční zahájení školního roku

Netradiční zahájení školního roku

V pondělí 3. září 2012 se sešli žáci a rodiče na zahájení  nového školního roku před budovou naší základní školy. Netradičního a velmi pohodového uvítání se ujal starosta města pan Miroslav Bouda spolu s novým ředitelem základní školy Mgr.Jiřím Danešem.

Přečíst »4.9.2012  

1. září 2011 v březovské ZŠ

1. září 2011 v březovské ZŠ

Poprvé usedlo 1. září do školních lavic v naší základní škole celkem 27 prvňáčků. Novopečené školáky i jejich rodiče přivítala třídní učitelka paní Jana Lászlóová.

Přečíst »2.9.2011  

Rozloučení se s deváťáky ZŠ Březová

Rozloučení se s deváťáky ZŠ Březová

Dne 30.6.2011 se uskutečnilo v obřadní síni MěÚ Březová tradiční slavnostní "Rozloučení s deváťáky ZŠ Březová", kteří předávali pomyslnou štafetu budoucím prvňáčkům. Děti z Mateřské školy Smetanova si připravily krátký program, kterým potěšily nejen žáky, ale i učitelský sbor společně s panem starostou. 

Přečíst »30.6.2011