Soví povídání

Soví povídání

Zajímavé a naučné povídání o sovách jsme si připravily pro dětičky z I. Mateřské školy na Březové. Jaké mají sovy rozpětí křídel, jaké výšky a váhy může dorůst největší sova, jaká je naopak sova nejmenší, že oči sov patří k nejdokonalejším zrakovým orgánům mezi ptáky a další podobné informace, to vše se děti u nás dozvěděly, některé jsme si i názorně předvedly. Na závěr jsme si sovičky společně namalovaly, děti je pak ve školce vybarvily a přinesly zpět do knihovny, kde dostaly své místo na nástěnce v dětském oddělení. Moc dětem děkujeme a těšíme se na další společné povídání.  M+M

Přečíst »29.1.2018  

Lednová kulturní výročí

Lednová kulturní výročí

Knihovna připomíná lednová kulturní výročí …

1. 1. 1888  se narodil Eduard Bass (vl. jm. E.Schmidt), spisovatel a novinář (zemř. 2. 10. 1946) – Případ čísla 128 a jiné historky, Jak se dělá kabaret, Klapzubova jedenáctka, Holandský deníček, Cirkus Humberto aj.

2. 1. 2013 zemřel Karel Čáslavský, filmový historik (nar. 28. 1. 1937) 5

3. 1. 1923 zemřel Jaroslav Hašek, spisovatel (nar. 30. 4. 1883) – Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy a jiné humoresky, Velitelem města Bugulmy, Tři muži se žralokem a jiné povídky, Dobrý voják Švejk …. aj.

5. 1. 2003 zemřel Pavel Kühn, sbormistr (nar. 7. 7. 1938) 15

7. 1. 2013 zemřela Jiřina Jirásková, herečka (nar. 17. 2. 1931) – Poslední leč Alfonse Karáska, Sestřičky, Fany, Zámek v Čechách, Motýlí čas a mnoho jiných

8. 1. 1943 zemřel Jiří Stanislav Guth - Jarkovský, spisovatel, zakladatel Českého olympijského výboru (nar. 24. 1. 1861) 75

12. 1. 1928 zemřel Rudolf Těsnohlídek, spisovatel (nar. 7. 6. 1882) – Liška Bystrouška, Květy v jíní, Čimčirínek, Zlaté dni, Cvrček na cestách aj.

13. 1. 1998 zemřela Vlasta Fialová, herečka (nar. 20. 1. 1928) – Divá Bára, Zlé pondělí, Prokop Diviš, Věc Makropulos, Z mého života, Legenda o lásce aj.

16. 1. 1878 se narodil Karel Langer, malíř (zemř. 2. 5. 1947) 140

16. 1. 1993 zemřel Josef Koenigsmark, spisovatel (nar. 1. 1. 1916) 25

20. 1. 1928 se narodil Vlasta Fialová, herečka (zemř. 13. 1. 1998) 90

21. 1. 1983 zemřela Dana Medřická, herečka (nar. 11. 7. 1920) – Měsíc nad řekou, Taková normální rodinka, Romeo a Julie na konci listopadu, Nemocnice na kraji města, Popelka, Den mou pro lásku, Třináctý revír a mnoho dalších

21. 1. 2008 zemřel Jiří Sequens, režisér (nar. 23. 4. 1922) – Atentát, 30 případů majora Zemana, Vraždy v hotelu Excelsior, Pěnička a Paraplíčko, Smrt černého krále, Hříšní lidé města pražského a mnoho dalších

Přečíst »9.1.2018  

Dopisy od Ježíška

Dopisy od Ježíška

Prvňáčci si přišli do naší knihovny vyzvednout dopisy od Ježíška.

Kouzelné vánoce všem!

M+M

Přečíst »22.12.2017  

Aukce ZUŠ

Aukce ZUŠ

Městská knihovna Březová spolu se Základní uměleckou školou Sokolov, pobočka Březová uspořádali v předvánoční čas aukci výrobků dětí z keramického oboru ZUŠ.

Přečíst »22.12.2017  

Deváťáci čtou prvňákům

Deváťáci čtou prvňákům

Skořápky mají pravdu

Kuba, skřítek Pořádníček, Stázička, maminka, hastrman to jsou postavy z pohádky Skořápky mají pravdu, z knížky Ježíšek vypráví o vánočních tradicích. V rolích těchto pohádkových postav se představili deváťáci, kteří společně s paní učitelkou Mgr. Květou Novotnou a paní asistentkou Kristýnou Němcovou sehráli úžasné divadelní představení pro jejich spolužáky prvňáky. Uskutečnit tuto již tradiční akci v naší knihovně v předvánočním čase byl báječný nápad, protože vánoční atmosféra a nálada všechny naprosto pohltila. Deváťáci se připravovali již týdny dopředu, šili kostýmy, vyráběli kulisy a pro naše prvňáčky přinesli i dárky. Prvňáčci zase v týdnu před naším společným setkáním psali dopis Ježíškovi, který u nás hodili do připravené schránky a tyto dopisy budou Ježíškovi předány. Zpívali jsme koledy, tančili, pouštěli lodičky z ořechových skořápek, luštili vánoční tajenku a všichni jsme si to moc užili. Krásné vánoce všem! Míša a Míša

Přečíst »13.12.2017  

Výstava ZUŠ

Výstava ZUŠ

Přijďte se podívat do naší knihovny na nádherné a fascinující práce žáků výtvarného a keramického oboru na Březové, odloučené pracoviště ZUŠ Sokolov.

Přečíst »6.12.2017  

Vánoční vyrábění v knihovně

Vánoční vyrábění v knihovně

Patchwork je starobylá textilní technika, která je v současnosti velmi žádaná a módní. Že se dá využít i pro vánoční výzdobu přesvědčila 15 zájemkyň Městská knihovna v Březové. Tedy přesněji akce, kterou knihovna uspořádala v podvečer 30. listopadu a na níž tuto techniku předvedly lektorky paní Vendula Munková a její sestra Martina Nemethová. Mnoho nádherných dekorativních předmětů účastnicím ukázaly v obrazové dokumentaci, ale i v reálné podobě. Pak všem vyrazily dech tvrzením, že na konci setkání určitě všechny přítomné budou umět touto technikou vyzdobit vánoční kouli. A opravdu. Pod trpělivým vedením lektorek a za jejich účinné pomoci si každá přítomná mohla vybrat z mnoha kombinací nabízeného materiálu ten nejkrásnější a přesně stanoveným postupem kouli vyzdobit. Jedna byla krásnější než druhá. Na to, že pro většinu zúčastněných byl tento způsob zdobení naprostou neznámou, byl výsledek ohromující. Po celý večer byla přítomna i velmi příjemná a tvůrčí atmosféra, a tak si účastnice pochutnaly na lahodném pohoštění a odnesly si nejen krásný výrobek ale i příjemný zážitek. Navíc si vyžádaly i slib, že knihovna bude v podobných akcích pokračovat a že se ve stejném složení při podobné akci sejdou už na jaře.

 

Přečíst »5.12.2017  

Ilustrátor, malíř a grafik Pavel Čech v knihovně

Ilustrátor, malíř a grafik Pavel Čech v knihovně

Jak se tvoří autorská kniha s nádhernými obrázky, přijel žákům pátého ročníku základní školy do naší knihovny ukázat ilustrátor, grafik, malíř, „brňák“ Pavel Čech. Povídání o dětských hrdinech z knih, o inspiraci, o motivech, o tom, jak se dostal k malování, o jeho snových obrázcích, o filmu, který nakreslil, doplnil pan malíř čtením z jeho nové autorské knihy. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo sledovaní pana Čecha, jak maluje svoji karikaturu, kterou poté dětem věnoval.

Přečíst »23.11.2017  

Knihovna motivuje ke čtení

Knihovna motivuje ke čtení

Motivovat děti ke čtení přijela do naší knihovny paní Radana Sedláčková, která jakožto majitelka Nakladatelství Thovt, knihy nejen vydává, ale také hledá různé způsoby, jak děti podpořit a pomoci jim se čtením. Jednou z těchto aktivit jsou motivační hry, jejichž cílem je děti nenásilnou formou přivést ke čtení.

My jsme do knihovny tentokrát pozvaly žáky 2., 4. a 8. třídy naší základní školy. Druháci se vydali na plavbu za pokladem kapitána Černovouse. Byli rozděleni do tří družstev. Každé družstvo mělo nelehký úkol v podobě vyplňování různých tajenek a plnění úkolů, na které hledali odpovědi ve stejnojmenné knize Plavba za pokladem kapitána Černovouse. Společně pak všichni dopluli do cíle. Čtvrťáci si pak v podobném duchu hráli s knihou Tajemná výprava do starověku, osmáci si vyzkoušeli Útok na Pompeje.

Hodiny s paní Radanou byly velmi zábavné a poučné. Všechny zmíněné knihy je možné zapůjčit v naší knihovně.

Hezký den Míša a Míša

Přečíst »23.11.2017