vyvěsit
od-do
popis dokument
14.11.2017
30.11.2017
Záměr pronájmu 664,96 kB
10.11.2017
27.11.2017
Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů – Veřejná vyhláška 4,59 MB
06.11.2017
22.11.2017
Záměry prodeje pozemků 391,98 kB
01.11.2017
31.12.2018
Oznámení, kde je zveřejněno 4. rozpočtové opatření a kde lze nahlédnout do jeho listinné podoby 65,82 kB
01.11.2017
31.01.2018
Nabídka pozemků k pronájmu – Státní pozemkový úřad 518,40 kB
30.10.2017
30.11.2017
Dražební vyhláška – elektronická dražba dne 30.11.2017 1,41 MB
23.10.2017
30.11.2017
Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ Distribuce a.s. 221,95 kB
20.10.2017
31.12.2017
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků – odstranění a okleštění stromoví 456,01 kB
13.10.2017
13.10.2023
Nedostatečně identifikovaný – neznámý vlastník v katastru nemovitostí 1,18 MB
26.09.2017
31.12.2018
Oznámení, kde je zveřejněno 3. rozpočtové opatření a kde lze nahlédnout do jeho listinné podoby 65,89 kB
21.08.2017
22.08.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 12/2017 - Krajská správa a údržba silnic KV kraje - ze dne 21. 8. 2017  394,68 kB
11.07.2017
31.12.2018
Oznámení, kde je zveřejněno 2. rozpočtové opatření a kde lze nahlédnout do jeho listinné podoby 120,94 kB
14.06.2017
30.06.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Olympie Březová - II - ze dne 14. 6. 2017 - VSPD-11/2017 397,16 kB
02.06.2017
30.06.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 2. 6. 2017 - TJ Olympie Březová - VSPD - 10/2017 393,13 kB
30.05.2017
31.12.2018
Oznámení, kde je zveřejněno 1. rozpočtové opatření a kde lze nahlédnout do jeho listinné podoby 121,00 kB
25.04.2017
31.12.2018
Oznámení, kde je zveřejněn schválený Závěrečný účet města Březová a kde lze nahlédnout do jeho listinné podoby. 263,65 kB
25.04.2017
31.12.2020
Oznámení, kde je zveřejněn schválený Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2018-2020 a kde lze nahlédnout do jeho listinné podoby 349,59 kB
25.04.2017
25.04.3017
Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ 157,56 kB
11.04.2017
30.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 11. dubna 2017 - FK Olympie Březová - VSPD-1/2017 394,89 kB
06.04.2017
31.12.2018
Návrh závěrečného účtu 2016 - v užším rozsahu 1,91 MB
28.03.2017
31.12.2018
Oznámení, kde je zveřejněn rozpočet a kde lze nahlédnout do jeho listinné podoby 107,21 kB
15.11.2016
16.11.2019
Smlouva-VSMOS-ze-dne 7-11-2016 50,00 kB