vyvěsit
od-do
popis dokument
20.04.2018
07.05.2018
Stavební povolení – Sběrný dvůr Březová,dopravní část 9,74 MB
20.04.2018
31.12.2018
2.rozpočtové opatření – Mikroregion Sokolov – východ 261,41 kB
18.04.2018
30.04.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 17. dubna 2018 - FK Olympie Březová - VSPD-1/2018 396,27 kB
18.04.2018
30.04.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 17. dubna 2018 - TJ Olympie Březová - VSPD-5/2018 393,21 kB
18.04.2018
18.07.2018
Oznámení o zamýšleném převodu pozemků 958,67 kB
18.04.2018
26.04.2018
Program 11.zasedání ZKK dne 26.4.2018 3,15 MB
11.04.2018
27.04.2018
Záměr výpůjčky pozemku 333,32 kB
06.04.2018
07.05.2018
Oznámení o vyřazení pozemku z veřejné nabídky  332,33 kB
05.04.2018
31.12.2018
Oznámení, kde je zveřejněn návrh Závěrečného účtu města Březová za rok 2017, kde lze nahlédnout do jeho listinné podoby a lhůta, ve které lze uplatnit připomínky 169,10 kB
05.04.2018
31.12.2018
Návrh závěrečného účtu města Březová za rok 2017 v užším rozsahu (plnění rozpočtu podle nejvyššího druhového třídění a závěr Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017) 3,04 MB
03.04.2018
31.12.2019
Oznámení, kde je zveřejněn schválený rozpočet na rok 2018 a kde lze nahlédnout do jeho listinné podoby 346,63 kB
15.03.2018
30.04.2018
Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy 533,94 kB
13.03.2018
31.12.2018
Rozpočtové opatření č.1 – Mikroregion Sokolov –východ 183,90 kB
06.03.2018
04.04.2019
Návrh rozpočtu na rok 2018 1,09 MB
09.02.2018
30.04.2018
Nabídka pozemků k pronájmu – Státní pozemkový úřad 810,60 kB
03.01.2018
31.12.2018
Mikroregion Sokolov – východ – schválený Rozpočet 2018 a rozpočtový výhled 2019,2020 4,03 MB
20.12.2017
20.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Olympie Březová (III) ze dne 20. 12. 2017 - VSPD-17/2017 393,42 kB
13.10.2017
13.10.2023
Nedostatečně identifikovaný – neznámý vlastník v katastru nemovitostí 1,18 MB
21.08.2017
22.08.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 12/2017 - Krajská správa a údržba silnic KV kraje - ze dne 21. 8. 2017  394,68 kB
14.06.2017
30.06.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Olympie Březová - II - ze dne 14. 6. 2017 - VSPD-11/2017 397,16 kB
02.06.2017
30.06.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 2. 6. 2017 - TJ Olympie Březová - VSPD - 10/2017 393,13 kB
25.04.2017
31.12.2018
Oznámení, kde je zveřejněn schválený Závěrečný účet města Březová a kde lze nahlédnout do jeho listinné podoby. 263,65 kB
25.04.2017
31.12.2020
Oznámení, kde je zveřejněn schválený Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2018-2020 a kde lze nahlédnout do jeho listinné podoby 349,59 kB
25.04.2017
25.04.3017
Úplné znění rozpočtových změn, návrhu rozpočtu a rozpočtu na příslušný rok, návrhu střednědobého výhledu a střednědobý výhled rozpočtu, návrh závěrečného účtu a závěrečný účet DSO Mikroregion Sokolov – východ 157,56 kB
11.04.2017
30.04.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 11. dubna 2017 - FK Olympie Březová - VSPD-1/2017 394,89 kB
15.11.2016
16.11.2019
Smlouva-VSMOS-ze-dne 7-11-2016 50,00 kB