PORTA

PORTA

Město Březová Vás zve v sobotu 19. března 2016 od 13:00 hodin na Oblastní kolo "Poohří" Porta - festival folk, trempské a country hudby. Jedná se již o 50. ročník!!! Přijďte podpořit zpěváky, zpěvačky, ale také skupiny, kteří budou bojovat o svou výhru.  Jako host vystoupí chomutovský písničkář JINDRA KEJAK.   Budeme velmi rádi, pokud nás obohatíte svou diváckou účastí.

Přečíst »17.2.2016  

NEŘÍKEJ MI LÁSKO

NEŘÍKEJ MI LÁSKO

Historicky (dle dostupných informací) se po čtyřiceti letech na Březovou vrací divadelní vystoupení, a to sokolovského ochotnického souboru, pod vedením Ing. Martina Volného. 

Přečíst »16.2.2016  

Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen

Občané Rudolce ve spolupráci s kulturní komisí MÚ Březová pořádají v Rudolecké stodole MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN „aneb taneční zábava nejen pro seniory“, který se uskuteční v sobotu 12. března 2016 od 19.00 hodin. K tanci a poslechu hraje Březováček a DJ Kubrt. Každá žena obdrží kytičku. Občerstvení zajištěno obsluhou „Rudolecké hospůdky“. Místo si můžete zajistit u p. Janury, Rudolec 95, tel.: 602 658 877.

Přečíst »5.2.2016  

Rudolecká pálka

Rudolecká pálka

Občané Rudolce pod záštitou MÚ Březová pořádají 3. ročník turnaje ve stolním tenise neregistrovaných. Turnaj se uskuteční v sobotu 20. února 2016 od 10.00 hodin v Rudolecké stodole. Prezentace je 15 min před startem kategorie.

Kategorie mládež do 15-ti let (max. 8. přihlášek) – start v 10.00 hodin

Kategorie ženy (max. 10 přihlášek) – start v 11.00 hodin

Kategorie muži (max. 12 přihlášek) – start v 12.00 hodin

Herní systém bude zvolen podle počtu přihlášených. Přihlásit se můžete do 18. února 2016 - Jan Drenka, Rudolec 87, tel.: 606 812 969

Přečíst »5.2.2016  

Setkání Harmonikářů

Setkání Harmonikářů

Město Březová vás zve na tradiční SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ, kde si společně s hosty zavzpomínáme na Olinku Homolkovou. Setkání se uskuteční 5. března 2016 od 17.00 hodin v Multifunkčním centru Březová. Předprodej vstupenek zahájíme 8. února 2016 v Infocentru Březová. Těšíme se na vás.  

Přečíst »5.2.2016  

Štědrovečerní setkání u vánočního stromu

Štědrovečerní setkání u vánočního stromu

Tradiční Vánoční setkání březovských občanů v podvečer Štědrého dne se opětovně setkalo s velkou účastí. Je vidět, že tato tradice je již neodmyslitelně v podvědomí Březováků, kteří si každý rok v tento sváteční den najdou chvilku, společně se zaposlouchají do vánočních koled v podání sólistů dechového souboru Březováček a mnozí z nich využijí příležitost ochutnat tradiční medovinu či svařené víno.

Přečíst »12.1.2016  

Vánoční koncert ZUŠ byl křtem pro nový sál

Vánoční koncert ZUŠ byl křtem pro nový sál

Žáci ZUŠ Březová pod vedením pana Petra Majera uspořádali dne 22. prosince historicky první kulturní akci v nově zrekonstruovaném sále loutkového divadla v MFC Březová, kterou byl Vánoční koncert žáků ZUŠ. Příjemné sváteční prostředí umocnilo atmosféru velmi dobře komponovaného programu, ve kterém se představili žáci ZUŠ Březová od nejmenších až po ty „zasloužilé“. Repertoár se skládal především z různých vánočních nápěvů, koled a melodií a zcela zplněné hlediště často účinkující odměňovalo velkým potleskem. Akci zorganizoval i ozvučil učitel ZUŠ Petr Majer a my všem našim malým umělcům přejeme, ať se jim nadále ve studiu daří.

Přečíst »12.1.2016  

Posezení s dechovkou Březováček

Posezení s dechovkou Březováček

19. prosince se v nově zbudovaném malém multifunkčním sále v budově březovského kina uskutečnil další ročník tradičního vánočního setkání s dechovkou Březováček. Po přivítání přítomných starostou města se ujal další režie akce kapelník Březováčku pan Lubomír Boukal a po několika úvodních písních se malý taneční parket zaplnil účastníky. Nové prostory tak prošly další „zátěžovou zkouškou“, kdy v rámci akce byl též prověřen provoz přilehlého bufetu. Přítomní si pochvalovali organizační zajištění, připravené občerstvení a hlavně příjemné a čisté prostředí a do svých domovů se pak rozešli kolem 21. hodiny.

Přečíst »12.1.2016  

Posezení s DPS

Posezení s DPS

15. prosince se v klubovně Domu pro seniory uskutečnilo další tradiční setkání místních klientů se starostou města panem Miroslavem Boudou. Pečovatelky V. Soltészová a P. Horáková připravily občerstvení s krásně vyzdobeným vánočním stolem. Úvodem přítomným zahráli a zazpívali učitel ZUŠ pan Petr Majer s jedním ze svých žáků tradiční koledy. Posléze byly všem předány malé dárečky, které zajistila pracovnice MěÚ paní Lenka Fialová. Závěrem, pro zpestření celé akce, zahrálo přítomným amatérské hudební trio ve složení p. Maršík, starosta města M. Bouda a pečovatelka p. Soltészová a přítomní senioři si s chutí společně zazpívali známé melodie. Pochvalu tak zaslouží všichni ti, kteří se na přípravě zajištění akce podíleli.

Přečíst »12.1.2016  

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

Na 5. prosince připravila kulturní komise města tradiční Mikulášskou nadílku. Již v pozdních odpoledních hodinách zaplnili prostory před radnicí rodiče se svými ratolestmi. Rodiče měli jako vždy možnost předem předat organizátorům svoji mikulášskou nadílku pro své ratolesti. Po společném průvodu za hasičárnou pak Mikuláš s andělem předávali tyto tolik očekávané sladké dárečky. Děti měly možnost zhlédnout pravé peklo a též klasický pekelný ohňostroj. Pro přítomné bylo zajištěno občerstvení. Tuto organizačně velmi náročnou akci zajistili členové kulturní komise ve spolupráci s našimi dobrovolnými hasiči a všem, kdo se na přípravách podíleli, patří obrovské poděkování. 

Přečíst »12.1.2016