Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2012

V roce 2012 bylo MěÚ Březová doručeno 5 písemných stížností. Jedna stížnost se týkala sousedských vztahů, další stížnost řešila problém s rozkopanou cestou před garážemi. V jedné ze stížností si majitel bytu stěžoval na neúměrný počet koček v bytě souseda, předposlední stížnost byla zaměřena na rušení nočního klidu v domě a poslední stížnost opět řešila sousedské vztahy v domě. Po důkladném prošetření byly 3 stížnosti hodnoceny jako neoprávněné a dvě jako oprávněné.

Během roku 2012 bylo řešeno několik desítek ústních stížností.

K vyřízení všech stížností jsou vyžadována stanoviska jednotlivých pracovníků MěU a ve složitých případech právního zástupce města.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

25.2.2013