MAS Sokolovsko vyhlašuje výzvu č.7 v rámci 19. kola příjmu PRV

MAS Sokolovsko vyhlašuje výzvu č.7 v rámci 19. kola příjmu PRV

k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV. LEADER, opatření IV.1.1. a IV.1.2. - Strategický plán LEADER MAS Sokolovsko v následujících oblastech podpory (tzv. Fichích)...... viz. příloha

4.4.2013