"Snadněji přes překážky k podnikání"

"Snadněji přes překážky k podnikání"

"Snadněji přes překážky k podnikání" je vzdělávací projekt z programu OPVK.

Realizátorem projektu je MAS Sokolovsko a jedná se o projekt na podporu zaměstnanosti cílové skupiny rodičů pečujících o děti mladší 15 let a na podporu nezaměstnaných s delší dobou než 5 měsíců. Vzdělávací projekt je zaměřen na možnost budoucího podnikání, kdy se účastníci kurzů naučí základům finanční gramotnosti, právnímu minimu, porozumí základům účetnictví, marketingu, práci s PC a finálním výstupem výuky bude zájemcem zpracovaný podnikatelský záměr pod vedením odborníků.  Po ukončení výuky bezplatné poradenství po dobu trvání projektu.  Výuka je rozložena do 9 týdnů. První kurz bude probíhat již od konce září 2013. Účastníkům bude proplaceno jízdné MHD do místa konání výuky a rovněž jim bude zajištěno občerstvení. Další podpora pro matky s dětmi bude řešena individuálně.

Ve dnech 27.8., 29.8. a 3.9. 2013 vždy od 9:30 v kanceláři MAS Sokolovsko na Březové (u Sokolova) proběhne informační schůzka, na které se budou připravovat Dohody o účasti v grantovém projektu. Případně si domluvte s pí. Tůmovou individuální termín i místo schůzky. Více informací viz. přílohy

23.8.2013