Šesťáci besedovali se starostou dne 21. listopadu 2013

21. listopadu radnici navštívili žáci 6. třídy naší ZŠ, aby zde absolvovali již tradiční besedu se starostou města Miroslavem Boudou. Školáci měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet roli zastupitelů, tedy jakéto je „sedět“ na březovské radnici, diskutovat a také hlasovat jako skuteční členové zastupitelstva. Tuto pravidelnou aktivitu osobně zajišťuje a koordinuje přímo starosta Miroslav Bouda, který má v oblasti samosprávy již opravdu mnohaletou „praxi“. A tak o fungování samosprávy a výkonu svěřenéstátní správy s žáčky zasvěceně pohovořil a i s mnoha praktickými ukázkami seznámil zvídavé žáčky, co vlastně je práce na radnici, státní správa, samospráva, a co vlastně jsou ti úředníci a radní za svůj plat povinni pro chod obce a pro občany zajišťovat.
V diskuzi jako vždy zazněla ze strany školáků řada námětů, k těm zajímavých jistě patřil nápad zpracovat studii využití stávající pěší zóny, kde by pro omladinu mohla být instalována řada zábavných technických zařízení, dokonce padl námět, že by území bylo jakousi pevnou součástí školního areálu. Samozřejmě nechyběly tradiční známé náměty na zbudování skateparků, koupaliště, ledové plochy atd.

Šesťáci besedovali se starostou dne 21. listopadu 2013
Šesťáci besedovali se starostou dne 21. listopadu 2013
9.12.2013