Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s.

Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s.

MAS Sokolovsko vyhlašuje Výzvu č. 8 v rámci 20. kola příjmu PRV k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV. LEADER, opatření IV.1.1 a IV.1.2. – Strategický plán LEADER MAS Sokolovsko. Více informací viz. příloha.

15.1.2014