Výtvarné úspěchy

Děti z naší mateřské školy Komenského se pod vedením paní učitelek často zúčastňují výtvarných soutěží.

A že jejich výtvarné snažení přináší výsledky, o tom svědčí různá ocenění.

Pravidelně se umisťujeme ve výtvarné soutěži "Lesy kolem nás", kdy jsme již podruhé získaly 1. místo. V soutěži na téma "Můj zvířecí kamarád" , kterou vyhlásila knihovna Sokolov získala šikovná děvčata Veronika Šihovcová a Eliška Incédyová ocenění za svůj obrázek.

Naším posledním úspěchem bylo umístění Radka Hrnčíře a Péti Šípa ve výtvarné soutěži vyhlašované každoročně DDM Sokolov ke Dni Země, tentokrát na téma "Tady žijeme".

Jitka Hornerová

Výtvarné úspěchy
Výtvarné úspěchy
Výtvarné úspěchy
Výtvarné úspěchy
Výtvarné úspěchy
Výtvarné úspěchy
Výtvarné úspěchy
27.4.2014