O hřbitov je zájem, který předčil očekávání

I přes malé „porodní bolesti“ radnice registruje zájem občanů o náš, konečně zprovozněný, březovský hřbitov. Radnice nyní „dopilovává“ zpracování celého systému provozu. Obrovskou pochvalu zasluhují pracovníci MěÚ a MH, kteří po všech stránkách provoz připravili, i když nyní se ukazuje, že nejen samotná investice, ale i samotný provoz bude ještě vyžadovat nemalé finanční prostředky, např. pro nakoupení atypické techniky pro údržbu. Stále platí vize, že by radnice chtěla zřídit v tomto areálu malé zahradnictví se školkou pro okrasné dřeviny.

Aktuálně lze říci, že např. jedna sekce kolumbárii je již obsazena, postupně se předávají i hrobová místa, dále se diskutují rozměry i systém celého uspořádání. Občanům musíme vzkázat, že není možné si vybírat kolumbária např. „s výhledem do lesa“, „orientované na Dolní Rychnov“ apod. Obsazovat místa je nezbytné postupně. Rovněž není možné instalovat různé prapodivné držáky na svíčky (z hlediska bezpečnosti i celkového vzhledu) - zhotovení vhodných držáků bude aktuálně zadáno jako úkol pracovníkům MěÚ. Ještě bychom rádi připomněli, že k řešení umístění pozůstalých na březovském hřbitově je třeba využít úřední dny a hodiny, odpovědnou pracovnicí je vedoucí HSO, č. dv. 14, tel. 352 63 35 18, technické složitosti, umístění, zaměření apod. řeší vedoucí SMM, č. dv. 13, tel. 352 63 35 17, v úřední době bude rovněž přítomen technický pracovník v místě hřbitova.

V dohledné době by radnice chtěla hřbitov ještě rozšířit o tzv. lesní část. Budou se tedy hledat vhodné typy náhrobků apod. Rovněž bude třeba dořešit pěší přístupovou cestu podél bývalé výpadovky pod stadionem.

Snad ještě dodejme, že někteří březováci „domů“ sváží i několik uren. Snad nebude problémem, že původní demografický propočet s takovým „návalem“ nepočítal... O umístění k nám žádají i bývalí občané dnes bydlící v zahraničí a často chtějí „přestěhovat“ i své příbuzné, což však pochopitelně má svoji logiku.

Není též bez zajímavosti, že se v prostoru našeho hřbitova již uskutečnila i nejrůznější setkání známých a příbuzných tzv. „po letech“.

Miroslav Bouda, starosta města

O hřbitov je zájem, který předčil očekávání
O hřbitov je zájem, který předčil očekávání
O hřbitov je zájem, který předčil očekávání
2.9.2014