Vážení rodiče a návštěvníci školy,

vzhledem k bezpečnosti Vašich dětí Vás žádáme, abyste všechny školní záležitosti řešili v době mimo vyučování a vždy po předcházející domluvě s pedagogy. Je oboustranným zájmem, aby veškerá jednání probíhala v klidu, bez časového stresu. Pedagog má v době vyučování mnoho povinností nejen při hodinách, ale i o přestávkách.

Domlouvejte si proto s nimi termíny pro vyzvedávání domácích úkolů, poskytování informací a další podobné úkony na dobu před nebo po vyučování, dobu konzultačních hodin nebo třídních schůzek. Využijte a preferujte k tomu především emailovou nebo internetovou komunikaci. Všechny důležité kontakty jsou uvedeny v žákovské knížce a na webu školy.

Neodkladné záležitosti pak řešte prostřednictvím sekretariátu.

Dejte možnost Vašim dětem i pedagogům se vzdělávat a pracovat v klidném, pohodovém a bezpečném prostředí.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Jiří Daneš, ředitel školy

22.10.2014