Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2013

V roce 2013 nebyla MěÚ Březová doručena žádná písemná stížnost. Během roku bylo řešeno pouze několik desítek ústních stížností.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

10.9.2015