Zpráva o vyřízených stížnostech za rok 2014

V roce 2014 byla MěÚ Březová doručena jedna písemná stížnost na nevhodné uskladnění hromady tlející trávy v obci Kamenici. Stížnost byla klasifikována jako oprávněná a po upozornění byla sjednána náprava.

Během roku bylo řešeno starostou a pracovníky MěÚ také několik desítek ústních stížností.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

10.9.2015