Výroční zpráva za rok 2013 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

V roce 2013 byly doručeny MěÚ Březová 2 písemné žádosti o podání informace dle zák.č.106/1999 Sb.

Jednalo se o zaslání investičního plánu města pro rok 2013 a poskytli jsme informace o subjektech, které pro naše město zajišťují služby v oblasti nakládání s odpadem a péči o kmunikace a veřejnou zeleň.

Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

10.9.2015