Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

V roce 2014 byly doručeny MěÚ Březová 2 písemné žádosti o podání informace dle zák.č.106/1999 Sb.

Jednalo se o zaslání investičního plánu města pro rok 2014 a poskytli jsme informace o výších ostatních neinvestičních výdajů základní a mateřských škol v letech 2013,2012,2011 a 2010.

Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanům v mezích uvedeného zákona.

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

10.9.2015