Pozvánka na ZM

Pozvánka

na 9. zasedání zastupitelstva města Březová, které se bude konat se bude konat v pondělí 21. prosince 2015 od 17:00 hod. v malém sále MFC (přízemí budova v kině).

Na programu jednání bude mj.:

  • Interpelace občanů;
  • Kontrola plnění úkolů;
  • 6. rozpočetové opatření v roce 2015;
  • Rozpočtové provizorium na rok 2016;
  • Různé;
  • Zpráva o činnosti výborů ZM.
10.12.2015