Údržba běžkařských tras SKI Březová

Město Březová získalo v listopadu 2015 peněžní dar ve výši 30 000,- Kč za účelem úpravy Běžkařských tras SKI Březová. Finance byly využity na pronájem techniky a nákup i dovoz potřebného materiálu, kterým se opravovaly a zpevňovaly běžkařské trasy. To vše se dělo ve spolupráci se společností SOTES s.r.o., městem Březová a partou dobrovolníků, kteří se o údržbu tras starají.

Poděkování tedy patří zejména dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase zajišťují údržbu a provoz tras. Poděkování patří i pracovníkům města Březová, kteří se na údržbě také podílejí. Poděkování patří i společnosti SOTES s.r.o., za dobrou spolupráci. A v neposlední řadě patří poděkování Městu Sokolov za poskytnutí peněžního daru, díky kterému se dala celá tato akce zrealizovat.

Jaroslav Bělíček, referent SMM

4.1.2016