Výroční zpráva za rok 2015 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

V roce 2015 byly doručeny MěÚ Březová tři písemné žádosti o podání informace dle zák.č.106/1999 Sb.
Jednalo se o zaslání investičního plánu města pro rok 2015, poskytli jsme informace o využívání veřejného osvětlení ve městě a integrovných obcích a v poslední odpovědi jsme se vyjadřovali k právnímu informačnímu systému CODEXIS.

Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanů v mezích uvedeného zákona. 

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

26.2.2016