POZVÁNKA na zasedání rady svazku

Program jednání

1/      Úvod
2/      Kontrola usnesení
3/      Směrování svazku na období do 2025
4/      Dotované projekty
5/      Informace o hospodaření, rozpočtové změny
6/      Regionální produkt Sokolovska 2016
7/      Informace, různé

Místo a čas konání: obecní úřad Vintířov, úterý 22.3. 2016 ve 10:00 hod.

11.3.2016