Pravidla pro poskytování příspěvku nově narozeným dětem

Pravidla pro poskytování příspěvku nově narozeným dětem

Rada města schválila pravidla pro poskytování příspěvku nově narozeným dětem Města Březová a integrovaných obcí.

O příspěvek ve výši 1.000 Kč může být požádáno pouze na narozeného občana Březové a integrovaných obcí, kde musí mít matka i dítě trvalý pobyt.
Při podání žádosti musí být předložen rodný list dítěte.
Příspěvek bude poskytnut dětem narozeným po 1.1.2016 a žadatel nesmí mít dluh vůči městu Březová.

O příspěvek si můžete zažádat na MěÚ u p.Fialové, kancelář č. 5.

17.5.2016