Pouť ke kapli sv. Máří Magdalény

Pouť ke kapli sv. Máří Magdalény

Město Březová Vás zve dne 22. července 2016 na tradiční akci "Pouť ke kapli sv. Máří Magdalény".

Program:
ve 14:45 hod.   Odjezd z autobusového nádraží MHD Březová
v 15:00 hod.     Sraz na Kostelní Bříze
v 16:00 hod.     Bohoslužba u kamenické kaple
v 17:00 hod.     K tanci a poslechu hraje městská dechová hudba Březováček

Občerstvení zajištěno !!!

27.6.2016