Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb.

V roce 2016 byly doručeny MěÚ Březová tři písemné žádosti o podání informace dle zák.č.106/1999 Sb.

Jednalo se o zaslání investičního plánu města na rok 2016, poskytli jsme informace o výši vyplacených odměn starostovi a jednomu zastupiteli města. Žadatel nebyl s naší odpovědí spokojení, proto si podal stížnost ke Krajskému úřadu Karlovy VAry, který nám nařídil odměny starosty a zastupistele specifikovat dle jednotlivých měsíců.

Během roku pracovníci MěÚ poskytovali dále ústní informace občanůvm v mezích uvedeného zákona. 

Jana Kašparová, tajemnice MěÚ

13.2.2017