Prodej služebního vozidla Ford Tranzit

Rada Města schválila prodej služebního vozidla Ford Tranzit,RZ: 1K0 3745, rok výroby 2001, formou výběrového řízení tzv.obálkovou metodou.

Bližší technické informace je možné získat u p.Smíška, pracovníka MěÚ.

Minimální prodejní cena je stanovena dle znaleckého posudku č.2688/01/17 na 15.000 Kč (včetně DPH).

Vozidlo bude prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou.
Nabídka musí obsahovat jméno a příjmení, bydliště, kontakt, nabídkovou cenu. Obálka musí být označena „Neotvírat – nabídka na odkup vozidla“.

Nabídka bude podána na Městský úřad, podatelna a lhůta končí 10.3.2017 ve 12.00 hodin.

O vhodném uchazeči rozhodne Rada města na svém jednání dne 13.3.2017. Předání vozidla proběhne až po úplné úhradě kupní ceny.

Prodej služebního vozidla Ford Tranzit
Prodej služebního vozidla Ford Tranzit
3.3.2017