Revitalizace veřejné zeleně města Březová II. etapa

Vzhledem k tomu, že v posledních letech došlo k vykácení většího množství přestárlých nebo poškozených stromů, podalo město Březová žádost o dotaci na revitalizaci veřejné zeleně.

Projekt byl nazván: "Revitalizace veřejné zeleně města Březová II. etapa" a je zaměřen na výsadbu nových stromů. Realizace projektu proběhne ve 3 lokalitách města Březová, kde celkově dojde k vysazení 89 ks stromů. Cíle projektu je posílení ekologické stability území, zvýšení biodiverzity, zlepšení estetického vnímání intravilánu města a propojení zeleně s ostatními zelenými plochami.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkovací subjekt: Státní fond životního prostředí ČR / Agentura ochrany přírody a krajiny

Příjemce dotace: město Březová

Celkové způsobilé výdaje:   500 744,- Kč

Dotace EU:                            300 446,- Kč (60%)

Příspvek příjemce podpory:  200 298,- Kč (40%)

Datum zahájení projektu:   16. 5. 2017

Datum ukončení projektu:  30. 6. 2017

 

 

 

Revitalizace veřejné zeleně města Březová II. etapa
Revitalizace veřejné zeleně města Březová II. etapa
5.6.2017