BŘEZOVÁ HOSTILA 2. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB

V sobotu 24. června se v Březové uskutečnil již 2. ročník Festivalu dechových hudeb Březová, který byl zahájen ve 14 hod. slavnostním pochodem „Festival 77“.  Tato skladba, kterou na zahájení zahráli všechny přítomné orchestry, letos slaví jubilejních 40 let od doby, co ji složil Zdeněk Seifert, ředitel DK v Březové v 70. - 80. letech a tehdejší dirigent zdejší dětské dechovky. V letošním roce navíc Březová slaví výročí 50. let od vůbec prvního založení dechovky, kterou tehdy vedl p. Brožovský (r. 1967).

Po zahájení festivalu se přítomným diváků představily Dechový orchestr a mažoretky ZUŠ z Mariánských lázní pod vedením manželů Koreisových, které přijaly pozvání na březovský festival již po druhé. Jako další v pořadí vystoupil Dechový orchestr Březováček, který vede Lubomír Boukal. Domácí dechovku doplnily mažoretky ze skupiny Majorettes Kynšperk nad Ohří pod vedením Mgr. Jaroslavy Danešové a mažoretky ZŠ Březová pod vedením učitelek K. Kozlov a H. Kadlecové. Závěr festivalu patřil Dechovému orchestru ZUŠ A. M. Buxton z Úpice pod vedením Zdeňka Tlučhoře, který v Březové vystoupil poprvé. Zajímavostí je, že právě p. Tlučhoř patřil mezi zakládající členy březovské dětské dechovky v roce 1967. Pro Z. Tlučhoře jako pro dirigenta toto byl návrat do Březové po 40 letech.

Akce se vydařila nejen díky příznivému počasí, ale i díky mnoha divákům, kteří pomohli k dotvoření příjemné atmosféry celého odpoledne. Musím poděkovat všem, kteří se na organizaci festivalu podíleli, od technického zabezpečení vč. zvuku, přes zajištění ubytování, občerstvení, zdravotnického dozoru až po samotnou pomoc při realizaci akce. Dále samozřejmě patří dík všem zúčastněným orchestrům a mažoretkám a v závěru i divákům, kteří odcházeli z amfiteátru spokojeni. Zapomenout nesmím ani na sponzora akce, firmu Veolia a na mediální partnery, kterými byly Český rozhlas Plzeň a Sokolovký deník. Těšíme se na shledání na 3. ročníku Festivalu dechových hudeb v Březové v roce 2018.

 Mgr. Michal Bedeč

vedoucí KD a MFC Březová

BŘEZOVÁ HOSTILA 2. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
BŘEZOVÁ HOSTILA 2. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
BŘEZOVÁ HOSTILA 2. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
BŘEZOVÁ HOSTILA 2. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
BŘEZOVÁ HOSTILA 2. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
BŘEZOVÁ HOSTILA 2. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
BŘEZOVÁ HOSTILA 2. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
BŘEZOVÁ HOSTILA 2. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
BŘEZOVÁ HOSTILA 2. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
BŘEZOVÁ HOSTILA 2. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB
27.6.2017